Marwin Inter Trade .....

เราดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายพลาสติกอุตสาหกรรมหลากหลายชนิด เพื่อรองรับตลาดอุตสาหกรรมในประเทศไทยเป็นหลัก โดยสินค้าของบริษัทที่จัดจำหน่ายเป็นสินค้ามีคุณภาพ จากโรงงานที่ได้รับมาตรฐานการผลิต โดยมีทีมงานขายผู้มีประสบการณ์มากกว่าสิบปี สามารถให้คำแนะนำกับท่านได้เป็นอย่างดีเราดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายพลาสติกอุตสาหกรรมหลากหลายชนิด เพื่อรองรับตลาดอุตสาหกรรมในประเทศไทยเป็นหลัก โดยสินค้าของบริษัทที่จัดจำหน่ายเป็นสินค้ามีคุณภาพ จากโรงงานที่ได้รับมาตรฐานการผลิต โดยมีทีมงานขายผู้มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี สามารถให้คำแนะนำกับท่านได้เป็นอย่างดี

ตะแกรงคัดแยกขยะ

โครงตะแกรงคัดแยกขยะรีไซเคิล 1 ชุด 2 และ 4 ช่องทิ้ง ขนาดสามารถสั่งผลิตได้ตามความต้องการ ผลิตจากตะแกรงเหล็กคุณภาพ  ใช้เป็นโครงสำหรับถังขยะแยกประเภท จัดเก็บถังขยะได้อย่างเป็นระเบียบ ไม่เปลืองเนื้อที่จัดวาง ง่ายต่อการดูแลรักษาและทำความสะอาด

MRT-01
MRT-02
MRT-03
MRT-05