Marwin Inter Trade .....

เราดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายพลาสติกอุตสาหกรรมหลากหลายชนิด เพื่อรองรับตลาดอุตสาหกรรมในประเทศไทยเป็นหลัก โดยสินค้าของบริษัทที่จัดจำหน่ายเป็นสินค้ามีคุณภาพ จากโรงงานที่ได้รับมาตรฐานการผลิต โดยมีทีมงานขายผู้มีประสบการณ์มากกว่าสิบปี สามารถให้คำแนะนำกับท่านได้เป็นอย่างดีเราดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายพลาสติกอุตสาหกรรมหลากหลายชนิด เพื่อรองรับตลาดอุตสาหกรรมในประเทศไทยเป็นหลัก โดยสินค้าของบริษัทที่จัดจำหน่ายเป็นสินค้ามีคุณภาพ จากโรงงานที่ได้รับมาตรฐานการผลิต โดยมีทีมงานขายผู้มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี สามารถให้คำแนะนำกับท่านได้เป็นอย่างดี

โครงวางถังขยะ ขนาด 70 ลิตร (ไม่มีล้อ)

ผลิตจากเหล็กคุณภาพ ใช้เป็นโครงสำหรับถังขยะแยกประเภท จัดเก็บถังขยะได้อย่างเป็นระเบียบ ไม่เปลืองเนื้อที่จัดวาง ง่ายต่อการดูแลรักษาและทำความสะอาด

Mrcr-40-60-120-4
Mrcr-40-60-120-3
Mrcr-40-60-120-2
Mrcr-40-60-120-1

โครงวางถังขยะ ขนาด 40, 60, 120 ลิตร (ไม่มีล้อ)

ผลิตจากเหล็กคุณภาพ ใช้เป็นโครงสำหรับถังขยะแยกประเภท จัดเก็บถังขยะได้อย่างเป็นระเบียบ ไม่เปลืองเนื้อที่จัดวาง ง่ายต่อการดูแลรักษาและทำความสะอาด

Mrcr-70-2
Mrcr-70-3
Mrcr-70-4
Mrcr-70-5

โครงวางถังขยะ ขนาด 120, 240 ลิตร (มีล้อ)

ผลิตจากเหล็กคุณภาพ ใช้เป็นโครงสำหรับถังขยะแยกประเภท จัดเก็บถังขยะได้อย่างเป็นระเบียบ ไม่เปลืองเนื้อที่จัดวาง ง่ายต่อการดูแลรักษาและทำความสะอาด

Mrcr-240-1
Mrcr-240-2
Mrcr-240-3
Mrcr-240-4